8 comments on “Shiloh Pepin (1999-2009)

  1. Shiloh is a wonderful, very bright girl. Her bravery to face each day with a smile and a positive outlook inspires everyone, including me. Watching her video clips touched my heart that as if she’s a dear friend who is already in the peaceful land, where no one judges anyone.
    Thanks rico for sharing!

  2. ayaw nya raw pag hiwalayin ang kanyang mga paa. , kuntento na sya roon, at tangap nya na ang bagay na yun yet patuloy syang nabubuhay na parang walang ka effort effort; pinili ang buhay na masaya, at buhay na hindi nalilimitahan kung saan lang sya pwedeng makarating. Maiiksi lang ang buhay kaya wag sayangin sa mga kwestyon, lungkot, at pagkaawa. Bakit di ihakbang ang paa at sumabay or gumawa ng sarili mong lakad sa sarili mong paraan, eventually magkikita kita rin tayo sa finish line, pero ang finish line ay para lang sa mga taong nagpupunyagi at lumalaban, at si Shiloh ay isang buhay na halimbawa.

  3. This reminded me of Oprah Winfrey, she said:
    “Be thankful for what you have; you’ll end up having more. If you concentrate on what you don’t have, you will never, ever have enough.”

  4. Shiloh Pepin is a direct descendant of a French-Canadian Pepin from Quebec. Never call Shiloh handicapped but call her Shiloh, Miss Pepin, or Frenchie!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s